Tita apartments

Tita apartments

Katarina, lastnica Tita Apartments nama je zaupala osvežitev logotipa in oblikovanje poslovnih vizitk. Modernizirala sva njen logotip in oblikovala vizitke, katere smo stiskali na ekološki tekstutiran papir.