Zero Waste Slovenija

Zero Waste Slovenija

Zero Waste Slovenija je program s katerim so Ekologi brez meja postali nacionalna organizacija mreže Zero Waste Europe. Pri tem projektu sva poskrbela za prenovo celostne grafične podobe, oblikovanje spletnih publikacij in postavitev spletne strani. Novo podobo logotipa je idejno in likovno zaznamovala ljubezen do narave in Zemlje v kombinaciji z recikliranjem. Obenem pa sva z močnimi linijami poudarila pomembnost projekta in doprinesla k njegovi opaznosti. Zero Waste Slovenija v svojem jedru združuje šest področij (Dom, Občina, Zakonodaja, Hotel, Restavracija, Prireditev), od katerih je vsak predstavljen s svojo barvo in ikono. Slednjim je prilagojena tudi spletna stran, ki po sklopih prikazuje strokovne članke, nasvete, statistiko ter novice. sl